– Jeg er glad og takknemlig for at de ønsker at jeg skal være deres kollega. Jeg ser på det som en stor utfordring og noe som er meningsfullt å gå inn, sier Olav Fykse Tveit på telefon fra New York, like etter at han i dag ble nominert av Bispemøtet som ny preses i Den norske kirke (Dnk).