Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Framskrittspartiet er onsdag enige om statsbudsjettet for neste år, melder de i en pressemelding. Det er gjort noen justeringer i endelig versjon, blant annet er det tatt inn igjen 1,5 millioner søknadspott til organisasjoner organisasjoner som arbeider med nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. Her er noen andre utvalgte punkter:

· Skoleskipet Gann - hybridisering: får 6,4 millioner

· Arbeidstreningsbedriften Fontenehus får 10 millioner

· BlåKors barnas stasjon. Etablering av nye stasjoner i Mandal og Lister, 2 millioner

· Studieforbundene får økt bevolgningen med 10 millioner sammenlignet med første budsjett.

Ellers får blant annet Fri 0,6 millioner til sitt prosjekt Rosa kompetanse, som skal øke kunnskapen om LHBT-befolkninga hos blant annet politiet, og Hjernerådet, som ledes av tidligere KrF-byråd i Oslo Aud Kvalbein, får 1 million.

Kutter til utleietilskudd

Men disse økningene må også hentes inn et sted. Et av de største kuttene skjer i tilskuddsordninga for utleieboliger. Det disponeres av Husbanken, og det er kommuner som kan søke tilskudd for å bygge flere utleieboliger for personer som ikke selv kan skaffe seg eller opprettholde en bolig. Det kuttes 40 millioner i denne ordningen.

Andre kutt:

· Mva.-kompensasjon til frivillige organisasjoner -15 millioner

· Den såkalte gaveforsterkningsordningen mister tjue millioner kroner.

· Riksveiinvesteringer kuttes med 100 millioner

· Redusert bevilgning til energi- og petroleumsforskning under Norges forskningsråd -5,0