For ett år siden ble det kjent at fem utbrytere fra Islamsk Råd Norge (IRN) hadde opprettet en ny dialogorganisasjon, Muslimsk Dialognettverk (MDN).