«Endringer i bokføringsforskriften» kan ramme frivillige lag, foreninger og organisasjoner: Alt salg av vafler og kaffe må dokumenteres, regnskapsføres og slås inn på kassaapparater – om det samlede, årlige salget. overstiger 290.649 kroner.