– Jeg er glad for at lister er kommet for å bli. Det er positivt at såpass mange ønsker at listevalg og at lister skal være hovedregelen. Vi synes det er viktig at valgordningen er enkel å forstå, slik at de som ønsker å stille til valg samler seg bak et program, sier Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke (ÅF).