14. november gikk fristen ut for å komme med høringssvar til den nye læreplanen i grunnskolefaget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og videregående-faget Religion og etikk, som skal settes i verk høsten 2020.