Jordnær. Vennleg. Inspirerande. Biskop-kollegaer i Den anglikanske kyrkja er fulle av godord om den nyutnemnde erkebiskopen av York, Stephen Cottrell. Han tek over jobben etter John Sentamu i juni i år.