– Det er en stor glede for DELK å ta DELK Nord opp i vårt kirkefelleskap, sier Bertil Andersson, tilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)