Kim Arne Hammerstads bok viser flere interessante trekk ved norske politiske skandaler. Siden 80-tallet har skandalene økt i takt med mediedekningen av dem, Frp har flest skandaler under beltet, og der kvinnelige politikere ofte benekter overtramp, velger mannlige politikere heller å beklage.