Når 10.665 lokale folkevalgte skal velges mandag, kan Sp få flest representanter av alle partier. Det kan bety kroken på døra for flere kommunesammenslåinger.