I utkastet til klimaavtalen er målet at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader. Landene forplikter seg til å gjøre et forsøk på å holde seg under 1,5 grader.