– Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De juridiske og sikkerhets­messige ­utfordringene må løses, men ­barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpen de trenger nå, sier Religions- og livsynsslederforumet i en felles ­pressemelding i går.

I uttalelsen støtter forumet oppropet der flere tidligere ministere, blant annet Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister for KrF, om å hente norske barn i Syria hjem til Norge.

Forumet er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og har møttes jevnlig over ti år.

LES MER: Regjeringen ser om det er mulig å hente ­flere barn med tilknytning til IS, ifølge Erna Solberg. Hun utelukker mødrene.

«Syria-barna» hjem

Initiativet til pressemeldingen kom opprinnelig fra forumets arbeidsutvalg ­bestående av bestående av Joav Melchior, rabbiner i Det ­mosaiske trossamfund og Bernt Eidsvig, ­biskop i Den katolske kirke.

– Der det gjør en forskjell at forumet mener noe, kommer vi i fremtiden til å gjøre det, sier ­Melchior.

Naturlig konsekvens

Saken har vært i nyhetsbilde en stund. Hvorfor uttaler dere dere først nå og ikke tidligere?

– Det er et godt spørsmål. Forumet er vanligvis ikke ute og ­mener noe om det som skjer. Vi har eksistert i ti år og valgt å holde hovedfokuset på å utvikle tillit, samarbeid og forståelse. De siste årene har vi uttalt oss litt på generell basis. Dette er første gang vi utaler oss om en konkret sak, sier Melchior.

Han mener den felles uttalelsen var en naturlig konsekvens av at lederne «for små og større religioner i Norge» var enige.

– Barna som trenger hjelp 
er fortsatt der. Derfor mener 
jeg at det er viktig at vi ble ­enige om en uttalelse, men den 
kunne ­kommet tidligere, sier Melchior.

Mindre redde

– Varsler ­uttalelsen at forumet fremover vil være en tydeligere stemme i offentligheten?

– Det er en prosess vi jobber med. Nå ser vi at tiden er annerledes enn for ti år siden, og vi er mindre redde for å gå ut og si noe. Det er ikke sånn at vi som forum skal være en stemme som mener noe om alt, sier han.

De mer politiske sakene ­havner på STLs bord, sier ­Melchior som samtidig peker på at trossamfunnene selv allerede uttaler seg om mange av sakene som angår offentligheten.

Ikke politisk aktør

– Fore­ligger det andre planer om å gjøre noe mer for Syria-barna?

– Ikke som forum. Vi har sagt det vi mener og svarer gjerne på spørsmål fra journalister. Vi er ikke en politisk aktør og har ikke en plan om å følge opp som ­forum. Det betyr samtidig ikke at vi ikke kommer til å uttale oss igjen.