– Tidligere hadde ikke ofre for overgrep en sjanse til å bli trodd. Nå er det nesten som de blir trodd på automatikk, mens den anklagede blir regnet for skyldig med en gang. Spørsmålet er om pendelen har svinget for langt den andre veien.