Det hører til sjeldenhetene at Norsk Redaktørforening går ut med full støtte til det sterkt innvandrings- og islamkritiske nettstedet, men nå har det altså skjedd.