I dag har om lag 220 millioner kvinner ingen mulighet til å skaffe seg prevensjon selv om de ønsker det. Men stadig flere får norsk hjelp.