– Vi ønsker å framsnakke skaperverket og se naturen med mer undrende øyne, sier Steinar Thorvaldsen.