I dag er han administrerende direktør i Forskningsrådet, og leder på vegne av Norge en internasjonal studie i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) som tester ut medisiner mot Covid-19.

Nå sender Solberg-regjeringen John-Arne Røttingen ut i verden:

– John-Arne Røttingen er svært kunnskapsrik og har en sterk posisjon internasjonalt. Norge har i mange år vært blant de ledende på global helseinnsats, og det er viktig for regjeringen å videreføre og styrke innsatsen vår på dette feltet, sier Eriksen Søreide (H).

Styrker posisjonen

Hun sier at arbeidet for global helse og utvikling av vaksiner er en av regjeringens hovedprioriteringer, og koronapandemien har bekreftet hvor viktig dette arbeidet er.

– Når vi nå ansetter John-Arne Røttingen, styrker vi denne innsatsen og posisjonen, sier hun.

Som spesialrådgiver skal Røttingen blant annet følge opp Norges samlede globale helseinnsats og norsk deltagelse i det internasjonale arbeidet med å bekjempe covid-19, og være Norges globale helseambassadør.

Viktig å ikke glemme de andre krisene

Til Vårt Land sier Røttingen at han er svært glad for at Norge prioriterer dette arbeidet så høyt.

– Vi lever jo i en tid hvor det er utrolig viktig å bidra til det internasjonale samarbeidet på global helse på en best mulig måte. Norge har tradisjonelt hatt – og har – en sterk og viktig rolle i det internasjonale systemet, gjennom FN, og ikke minst globale helsepartnerskap som er etablert de siste årene, sier han.

Jobben vil i stor grad dreie seg om koronapandemien, men Røttingen understreker hvor viktig det er å huske alt annet som skjer i verden.

– De glemte krisene, barne- og mødrehelse og livsstilsepidemien, blant annet, sier han.

– Det er avgjørende å tenke helhet på helseområdet og ikke la pandemien overskygge alt. Samtidig får koronapandemien indirekte så mange konskevenser og effekter på samfunnet, påpeker Røttingen og trekker fram mental helse og hvordan det går for barn som ikke får gå på skolen som eksempler.

– Dette er en kraftig utfordring mange steder i verden. Vi er heldige i Norge, mange andre steder er situasjonen en ganske annen.

Rekordrask ebolavaskine

Han har vært leder av ekspertgrupper for Verdens helseorganisasjon, ledet etableringen CEPI og følger tett med på utvikling av vaksiner. Han ledet arbeidet med uttesting av ebolavaksinen i 2014. Teamet klarte å vise at vaksinen har beskyttende effekt på en stor gruppe, og det har aldri skjedd tidligere på så kort tid – mindre enn ett år fra første nålestikk på mennesker.

– Rettferdig fordeling

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) understreker at pandemien er et globalt problem som rammer sårbare grupper særlig hardt. Derfor må løsningen også være global og nå fram til alle, uttaler han.

– Samtidig som Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19, vil vi fortsette arbeidet for en rettferdig fordeling globalt, uavhengig av betalingsevne, sier han.

Norge etablerte og støtter vaksinekoalisjonen Cepi og gjennom bidrag til vaksinealliansen Gavi, markert seg som en sentral pådriver for rettferdig global tilgang til vaksiner.

Sårbare grupper rammes hardt

– Røttingens mangeårige engasjement, kunnskap og posisjon i det internasjonale miljøet vil være svært verdifullt i de krevende globale utfordringene vi står overfor. Samtidig som Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19, vil vi fortsette arbeidet for en rettferdig fordeling globalt, uavhengig av betalingsevne. Pandemien er et globalt problem som rammer sårbare grupper særlig hardt. Derfor må løsningen også være global og nå fram til alle, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

LES OGSÅ:

Bekymret for økt vaksinemotstand

Les historien om Typhoid Mary som smittet hundrevis med tyfoidfeber uten å være syk selv

Vaksinemotstandere spredte desinformasjon. Resultat: Over 60 barn døde av meslinger