– Jeg tenkte han var en kollega som var interessert i en sak jeg hadde dekket. I utgangspunktet er jeg positivt innstilt til å hjelpe kolleger, sier Vegar K. Vatn til Vårt Land.