Senter for forskning på sivil­samfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunns­forskning og NORCE har undersøkt utviklingen det siste tiåret. Ramme­betingelsene er forbedret, det største utslaget kommer ­gjennom ordningen med momskompensasjon og økt støtte fra tippemidler.