Det er fem år siden den nyeste bibeloversettelsen, Bibel 2011 ble utgitt – for de fleste nordmenn. Synshemmede fikk relativt raskt en lydutgave på bokmål, og nå har blinde som bruker punktskrift endelig fått sin egen bibel, utgitt av organisasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).