Nyhet

Etter fredagens statsråd på Slottet informerte Statsministerens kontor (SMK) om at ein spesiell avtale med det vestafrikanske landet Niger er godkjent:

«Inngåelse av avtale mellom Norge og Niger om status for de norske militære som oppholder seg i Niger i forbindelse med militær kapasitetsbygging i Sahel», skriv SMK.

Solberg-regjeringa skal altså få lov til å sende norske militære på oppdrag svært langt unna Norge, og til operasjonar som korkje er leia av FN eller NATO, som Norge vanlegvis sender militære mannskap til.

Forsvarsdepartementet, som har det operative ansvaret for mannskapa som skal til Niger og Sahel-regionen, er sparsommelege med informasjonen.