Siden i fjor sommer har Israels regjering sagt at de har satt opp en liste med organisasjoner som skal nektes innreise til Israel, men de har ikke ønsket å offentliggjøre den. Listen inneholder 20 organisasjoner som nektes adgang som følge av at de støtter den såkalte BDS-bevegelsen mot Israel. BDS står for Boycott, Divestments and Sanctions, og er en internasjonal kampanje.