Høie ser med stor bekymring på at både Island og Finland nå planlegger så store frislipp av alkoholsalg at det også indirekte kan presse vår eget, hjemlige alkoholmonopol.