Han er sørlending, men har hatt nesten hele sitt presteliv i Sør-Hålogaland. Han hadde egentlig lyst til å bli lege, men opplevde etter «noen kampår i ungdommen at jeg ble kalt av Gud til å være prest». Nå er Olav Rune Ertzeid prost i Nord-Helgeland prosti og kandidat til å bli ny biskop i Sør-Hålogaland.