– Jeg har ingen problemer med NLMs teologi om kvinner. Det er kulturen og strukturen i organisasjonen vi i NLMs kvinnenettverk ønsker å endre på, sier Maria Celine Lundeby, ungdomsleder og medlem i kvinnenettverket til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)