Mens Den norske kirke avlyser alle gudstjenester, øker nettkirken sin kapasitet. Nettkirken.no er kirkens digitale samtaletilbud, der man kan chatte med prester og diakoner.

Nettprest Kjersti Østland Midttun forteller at de opplever økt pågang på nettsidene i forbindelse med koronaviruset. De arbeider nå med å skaffe flere prester og diakoner for å øke tilbudet.

– Vi jobber nå med å oppskalere chatte-tilbudet og bidra til økt digitalt kirkelig nærvær mens annen kirkelig virksomhet må skalere ned sitt tilbud.

Spørsmål om endetid

– Folk kontakter oss med koronafrykt av ulikt slag. Det økte fokuset gjør folk redde for egen og andres helse, og hva som skjer i samfunnet.

Midttun forteller at folk oppsøker nettkirken med spørsmål om Guds vrede.

– Folk er redde både for sin egen situasjon og for endetiden. Folk spør om det handler om Guds straff, sier Midttun.

– Hva svarer du på de spørsmålene?

– Jeg tror ikke at dette er Guds straff. Jeg tror Gud er like bekymra som det mange mennesker er.

Digital bønnevegg

På nettkirkens digitale bønnevegg ber flere om Guds beskyttelse i koronapandemien.

– Vi merker at bønnene som skrives på forbønnsveggen i stor grad handler om det aktuelle situasjonen.

På nettkirken.no er det nå prester tilgjengelig fra kl 9 til 23 de fleste dager, men åpningstidene varierer noe. Oppdaterte åpningstider er tilgjengelig på nettkirken.no.

LES OGSÅ:

Den norske kirke avlyser alle gudstjenester

SE LISTA: Disse arrangementene er avlyst i Kirke-Norge

Syke eldre frykter koronasmitte fra hjemmepleiere