Torsdag forklarte Frelsesarmeens sosialsjef Lindis Evja seg i rettssaken mellom Per-Yngve Monsen og Fretex Miljø. Evja var nestleder i styret da konsernsjef Trond Ivar Vestre i et styremøte 15. desember 2016 tok opp planer for omorganisering.

– Jeg husker at jeg stilte et spørsmål på det møtet: Kan dette oppleves som en gjengjeldelse i forhold til varslingssaken? sa Evja i retten.

Evja er siden blitt styreleder for Fretex.

LES OGSÅ: Fretex-leder: Kjenner meg ikke igjen i at jeg styrer med hard hånd

Fikk svar

Den høsten, i september 2016, hadde Per-Yngve Monsen og tre andre ledere i Fretex Øst-Norge varslet om det de mente var kritikkverdig behandling av en butikksjef. I styremøtet i desember 2016 fikk Evja svar av konsernsjef Trond Ivar Vestre at omorganiseringen var en følge av endringer i krav som gjaldt skatt og rammebetingelser, og at det var satt som kriterium at ingen skulle bli sagt opp. Det svaret slo hun seg til ro med.

Tingrettsdommer Per Gammelgård spurte hvorfor Evja stilte spørsmålet om omorganiseringen kunne oppfattes som en gjengjeldelse.

– Det var ut fra min kjennskap til en tidligere sak som gjaldt Monsen. Jeg har forstått at det var en sak hvor han oppfattet at det var en omorganisering og at han mistet sin stilling gjennom det, svarte Evja.

Tingrettsdommeren spurte om Evja selv hadde noen mistanke om at gjengjeldelse kunne være et formål.

– Nei, overhodet ikke. Jeg spurte fordi jeg mente at det var viktig å få det på bordet, svarte Evja.

LES MER: Monsen pekte på andre veier å gå

Til etterretning

Til Vårt Land sier Evja at hun ikke tenkte mer på spørsmålet om gjengjeldelse, heller ikke da det ble klart at Monsens stilling som administrasjonssjef i Fretex Øst-Norge ville bli borte.

– Hva tenker du om at konsernsjef Vestre har fått to varsler mot seg. Gir det deg noen bekymringer for hvordan selskapet blir ledet?

– Nei, noen har valgt å varsle, det har alle lov til å gjøre. Jeg har tillit til at Vestre kan ivareta sine oppgaver.

– Kunne noe vært håndtert på en bedre måte slik at man unngikk rettssak?

– Nei. Styret har gjennomgått varselet, vi har fått en ekstern utredning og må forholde oss til resultatet vi har fått. Styret har tatt det til etterretning, og så er det ett styremedlem som har underkjent det, sier Evja.

– Kan varslene være et signal om svakheter ved arbeidsmiljøet eller personalledelsen?

– Ikke spesielt det. Jeg tenker at Monsen har hatt en påvirkning. Jeg har ikke lest hans blogg, men det er klart at en del leser det og kanskje tenker at kun det Monsen skriver er sant.

LES OGSÅ: Suppe, såpe og en varslingssak

Kompetanse

Rune Fløysbonn er medlem av Frelsesarmeen og følger rettssaken i Oslo tingrett. Han mener saken viser noen av utfordringene Frelsesarmeen har.

– Frelsesarmeen er en kirke. Fretex drives rent kommersielt og økonomisk. Er det hensiktsmessig at Frelsesarmeen skal kombinere de tingene? spør han.

Fløysbonn understreker at mens styrelederne i Fretex er ledere i Frelsesarmeen, krever Fretex en annen kompetanse enn å være leder for en kirke.

– Jeg er lei meg for at ikke dette kunne bli løst ved et forlik. Jeg blir berørt av å høre om mennesker som har hatt en tragisk opplevelse av Frelsesarmeen som arbeidsgiver, sier han.

Lindis Evja mener at styret har hatt den nødvendige kompetansen.

– Vi har mye riktig kompetanse til dette, sier Evja.

Hun er selv utdannet ved Frelsesarmeens offiserskole, og har i tillegg utdanning som barnevernspedagog.

– Hvilken betydning vil utfallet ha for Frelsesarmeen og Fretex?

– Jeg tror ikke noen vinner på denne saken. Den har tatt forferdelig mye tid og ressurser, og berørt mennesker, sier Evja.