TRONDHEIM: Alle de 15 medlemmene i det nyvalgte Kirkerådet stemte på forslaget som mandag fikk flertall: Å sette i gang arbeid med vigselsliturgi som også omfatter likekjønnede par.