Fram til 2012 kunne ein få sivilteneste om ein nekta å utføre førstegongstenesta i Forsvaret, men for sju år sidan blei ordninga avvikla.