Han var Norges første professor i praktisk teologi, og han er den enkeltperson som har preget praktisk teologi som fagdisiplin i Norge mest gjennom de siste 40 år. Hans bakgrunn fra aktiv menighetspresttjeneste var nokså begrenset da han i 1998 ble utnevnt til biskop i Agder bispedømme (fra 2005 kalt Agder og Telemark). Men østlendingen gikk raskt inn i rollen som biskop – som forkynner, sjelesørger, administrator, kirkepolitiker og skribent.

Olav Skjevesland fikk umiddelbart en sentral rolle i bispekollegiet. Dette var i en periode sterkt preget av uenighet, ikke minst innad blant biskopene, om homofili. Skjevesland sto selv på kirkens tradisjonelle syn, men han hadde bred tillit i Bispemøtet og fikk god bruk for sine brobyggerevner.

Skjevesland var Bispemøtets preses fra 2006 til 2010. Han var den siste som kombinerte funksjonen som Den norske kirkes ledende biskop med en omfattende tjeneste som regional biskop. For å klare denne dobbeltrollen krevdes det en person med meget stor arbeidskapasitet, bred oversikt, og evne til å både skrive og handle raskt.

Olav Skjeveslands enorme produksjon av fagartikler, avisinnlegg og bøker, ofte om forkynnelsens form, innhold og oppdrag – gav god ballast til en krevende bispetjeneste. I en rekordlang periode, fra 1976 til 1998, var Skjevesland også redaktør i det innflytelsesrike prestebladet Luthersk Kirketidende, der han blant annet skrev lederartikler om et bredt utvalg av kirkelige temaer.

For oss journalister var Olav Skjeveland svært tilgjengelig som informant og intervjuobjekt. Jeg satte stor pris på hans vilje til å ta telefonen til alle døgnets tider, hans åpenhet, formuleringsevne - og vennlighet.

Han var sjelden den som skapte drama i mediene med overraskende utspill og bitende kommentarer. Men biskopen i sør var aldri redd for å møte kritikere eller offentligheten. Han formidlet med stor glede og frimodighet kirkens budskap både gjennom forkynnelse og deltakelse i den store samfunnsdebatten.

Jan Arild Holbek, tidligere kirkejournalist i Vårt Land

 

LES OGSÅ: Byfuglien: – Skjevesland har satt dype spor i Den norske kirke

LES OGSÅ: Olav Skjevesland er død 77 år gammel