– Jeg lærte mye av ham og vil minnes han med takknemlighet. Hans store kunnskap kombinert med forkynnerglede og formidlingsevne har satt dype spor i Den norske kirke, sier Byfuglien.

Hun minnes ham som en teolog med glimt i øyet.

– Hans gjerning var preget av ydmykhet og personlig beskjedenhet, kombinert med lun humor og skarp iakttakelsesevne.

LES MER: Nekrolog: «Han var sjelden den som skapte drama, men aldri redd for å møte kritikere»

Godt vennskap

Biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, traff Skjevesland allerede som konfirmant og utviklet senere et godt vennskap med ham.

– Vi fikk komme hjem til Olav og kona da vi var konfirmanter. Han har vært en god venn og viktig person i mitt virke, sier Reinertsen.

Reinertsen sier at Skjevesland vil bli savnet i sitt tidligere bispedømme.

– Han kombinerte tydelighet og mildhet på en god måte. Skjevesland har satt gode og varige spor etter seg og vil bli dypt savnet i Agder og Telemark. Han var en svært dyktig forkynner og teolog som brant for å bygge menigheter.

LES MER: Biskop Olav Skjevesland er død 77 år gammel

Rettferdig professor

Før Skjevesland ble utnevnt som biskop i 1998, jobbet han som underviser og teolog ved MF vitenskapelig høyskole. På 1990-tallet banet han vei for en ny teologisk fagdisiplin i norsk sammenheng.

– Skjevesland ble Norges første professor i praktisk teologi og løftet særlig frem homiletikken, som er læren om prekenen. Han skrev mange bøker, både fagbøker og kommentarer til kirkeårets tekster, sier Byfuglien.

Rektor ved MF, Vidar Haanes, sier at Skjevesland ikke gjorde forskjell på student og professor.

– Jeg var redaksjonssekretær for Luthersk kirketidende, og fikk oppleve hans milde vesen og tydelige linje. Han behandlet studenter og professorer likt, på sin vennlige måte, sier Haanes.