– Oppgjør med antijødiske og antisemittiske holdninger er en stadig og varig utfordring for kirke og samfunn, sa Oslo-biskop Ole Christian Kvarme i Den norske kirke i krypten i Oslo domkirke i går. Anledningen var et pressemøte trommet sammen av Bispemøtet, som nå vil gjøre det klinkende klart: De går ikke går god for Martin Luthers «skarpe utfall mot jødene og hans gjennomgående anti-judaisme», som Kvarme formulerte det.