– Prosesser som dette handler om å lytte til relevante innspill og gode tilbakemeldinger, og det har vi gjort. Det gjør også at prosesser som dette naturlig bearbeides underveis. Det vil aldri bli slik at alle vil bli fornøyde, men vi tror at dette er et forslag man kan enes om som imøtekommer de flestes innspill, sier Bernt Nordby Skøien.