Afrikas møte med viruset er forsinket sammenlignet med andre deler av verden, men smittespredningen er nå tydelig også der. Derfor samler den norske avdelingen av hjelpeorganisasjonen Mercy Ships inn penger til personlig verneutstyr for helsearbeidere som står helt i frontlinjen i kampen mot viruset.

– Vi kan ikke se på at våre venner og samarbeidspartnere ikke har utstyr til å verne seg selv, sier Roger Vassnes som er nasjonal leder for Mercy Ships i Norge.

Det er i disse dager samlet inn 800.000 kroner til innkjøp av masker, hansker, vernefrakker og skoovertrekk. Dette er utstyr som koster under en hundrelapp per sett, men som er mangelvare, og det vil derfor være behov for enda mer penger til dette etter hvert.

Firmainntekter ned

De siste fem åra har Mercy Ships økt gaveinntektene i Norge, fra et par millioner kroner i 2015 til over 11 millioner i 2019. Derfor gikk organisasjonen inn i 2020 med optimisme. Men siden nedstengningen 12. mars er giverbildet sterkt endret. Faste givere har fortsatt å gi så langt i koronatiden, men bidragene fra næringslivet er i stor grad stoppet opp.

I fjor hadde Mercy Ships 27 millioner kroner i inntekter hvorav 14,5 millioner var Norad-midler. Rundt to tredjedeler av gaveinntektene kom fra individuelle private givere. Det meste av den siste tredjedelen var bidrag fra firmaer og fond, resten fra basarer og arrangementer.

– De fleste individuelle giverne våre har vært trofaste. Pandemien har dratt givertallene opp, og i april kom det en del ekstra gaver fra private. Når det gjelder firmaer og fond og andre typer inntektskilder, er det ille. Der har vi gått betydelig ned, så vi håper vi skal hente det inn igjen over sommeren, sier Vassnes.

Senegal

Africa Mercy lå til kai i Senegal da smitteutbruddet kom. I samråd med nasjonale myndigheter fant Mercy Ships det naturlig å avslutte den store feltinnsatsen der og ta en pause. Et verkstedopphold i Las Palmas ble framskyndet, men skipet vil vende tilbake til Senegal for å fullføre det avtalte oppdraget der når det ligger til rette for det.

Stein Gudvangen/KPK