• Sundag 14. april er det val i Finland.

• Landet er ein republikk.

• Presidenten har reell makt når det gjeld utanrikspolitikken, EU-politikken og større militære avgjerder.

• Riksdagen - eller Eduskunta på finsk - er landets øvste mynde i alle andre saker.

• Riksdagen har 200 seter.

• Sperregrensa ligg på tre prosent.

LES MEIR: Paven gjorde han til anti-kommunist og anti-ateist. No kan alt rakne fro Timo Soini

• Finland har vel 5,5 millionar innbyggjarar, der drygt 1,1 million bur i og rundt hovudstaden Helsinki.

• Finsk er eit finsk-ugrisk språk (andre land i same språkfamilie er Estland og Ungarn).

• Innvandringa av dei finsk-ugriske folkegruppene frå dei baltiske områda fann stad i folkevandringstida, etter år 800.

• Kring 1150 byrja Sverige å erobre land aust for Austersjøen, og fram til 1300-talet la Sverige under seg Finland.

• Landet har ein stor svenskspråklig minoritet, rundt 300.000, difor er både finsk og svensk offisielle språk.

• Finlands svenskspråklege kommunar ligg i vestre Finland og i sør, mellom Helsinki og Turku.

LES OGSÅ: Kristne i front i Finland i 100

• I 1808, etter finskekrigen, hærtok Russland Finland, og gjorde det om til eit autonomt storfyrstedømme innanfor det russiske riket.

• I 1917, i skuggen av den russiske revolusjonen, reiv Finland seg laus og blei ein sjølvstendig nasjon.

• Etter ein blodig borgarkrig, der ein «raud» revolusjon blei slått ned våren 1918, med tysk hjelp, blei Finland ein republikk i 1919.

• Etter vinterkrigen mot Sovjetunionen i 1939–1940 og framhaldskrigen 1941-1944, måtte Finland gje frå seg store område til Sovjetunionen.

• Etter verdskrigen blei Finland eit nøytralt land i ein gråsone mellom vest- og austmaktene.

• I 1948 signerte Finland ein venskaps- og bistandsavtale med Sovjetunionen; denne var basis for finsk utanrikspolitikk frem til Sovjetunionens oppløysning i 1991.

LES OGSÅ: Spennende om vår ukjente nabo

• Finland blei medlem av Nordisk Råd i 1955 og av FN i 1956.

• Finland gjekk inn i EU i 1994 har euroen som valuta.

• Skogindustri, teknologiproduksjon og metallindustri er viktigaste inntektskjelder, men er også kjent for mobiltelefonar, design og Mummitrolla.

• Ti prosent av Finland er innsjøar og elver, skogsområde dekkjer nesten to tredelar av landet, berre seks prosent er dyrkbart.

• Halti er høgaste fjell, 1324 meter over havet.