Lambert, som var hardt hjerneskadd etter en trafikkulykke i 2008, døde klokka 08:24 torsdag morgen på sykehuset i Reims.

Splittelse

Familien til Lambert har vært dypt splittet gjennom flere år over hvorvidt man skulle holde ham i live gjennom sondeernæring. Foreldrene Vivianne og Pierre Lambert, samt to av søsknene, ønsket at behandlingen skulle fortsette. Foreldrene har også anmeldt sykehuset for drap.

Kona Rachel, og seks søsken ønsket å la Vincent dø. Kona, som er Vincent Lamberts formynder, har sagt at Vincent ikke ville ha ønsket å bli holdt kunstig i live. Han var sykepleier og så selv pasienter i den situasjonen. Men han skrev det aldri ned. Det er en av grunnene til at saken har fortsatt i så mange år.

LES OGSÅ: Retten overstyrte moren: Nå må sønnen din få dø

Retten

28. juni vedtok retten at sondeernæringen skulle avsluttes. Debatten har ikke bare splittet familien, men også Frankrike. Landet tillater ikke aktiv dødshjelp, men åpner for å begrense behandlingen for pasienter som aldri vil våkne igjen.

Opinionen

Tom Holta Heide, teolog bosatt i Frankrike, uttalte til Vårt Land 30. juni at den offentlige opinionen er splittet i to leire. Det store flertallet mente det er absurd at han ikke skulle få lov til å dø.

– Han har vært i samme situasjon i over ti år. Han gir ikke fra seg livstegn. For de som er for eutanasi er dette nesten blitt en merkesak. Folk skal ikke holdes kunstig i live utover det som er fornuftig, sa Heide.

LES OGSÅ: Vincent har vært alvorlig hjerneskadet i 11 år. Nå er familien splittet: Avslutte livet eller ikke?

Mindretallet, som var tilhengere av at Lambert fortsatt skulle holdes i live, besto for det meste representanter for Den katolske kirke.

– Det franske bisperådet har tatt veldig klar stilling til at man ikke skal opphøre næringen til Lambert. Det er det som er spørsmålet: Skal han få næring og væske eller la det være? Bisperådet sier: Livet skal fortsette, det er en plikt. Dette standpunktet har også pavens støtte, sa Tom Holta Heide.