– Kulturminnemyndighetene kan selvsagt ikke pålegge prester og biskoper hvor de skal bo. Men ut fra kulturminnefaglige vurderinger kan vi si at disse bygningene har hatt en tydelig posisjon og funksjon i sine lokalsamfunn. Den sammenhengen blir brutt og vanskelig lesbar hvis biskopen bor i en helt ordinær bolig, sier seniorrådgiver Bård Langvandslien i Riksantikvarens kulturminneavdeling til Vårt Land.