Resultatet kommer fram i en stor studie der 18.000 velgere i 15 europeiske­ land er bedt om å evaluere hypotetiske asylsøknader med tilfeldige variasjoner ut fra ni ulike kriterier.