– Det er fantastisk at en stor, landsdekkende avis har gått så grundig til verks og sender dette ut til hele landet, sier Mona Thowsen, generalsekretær i organisasjonen Publish What You Pay, som arbeider for større åpenhet om selskapers pengestrømmer.