Nyhet

Hvorfor drar du til Paris?

– Jeg vil være med å påvirke, og si at tiden er inne for forandring. For Kirkenes Verdensråd, som har ledet arbeidet for de trosbaserte organisasjonene på alle klimatoppmøtene, er dette et viktig arbeid. Vi er her fordi det er vår oppgave å peke på det som gir håp om riktige forandringer, og tro på at det er mulig.

Hva gjør du mens du er her?

– Jeg deltar på ulike arrangementer med andre deltakere i vårt nettverk. Blant annet skal jeg holde innlegg på to-tre paneldebatter, og lede en gudstjeneste i Notre Dame med den katolske erkebiskopen. Det viktigste arbeidet er likevel å vise at vi er tilstede, og formidle hva vi mener bør skje.