Nyheter

Norges høyeste domstol har talt: Domfeltes «kulturelle bakgrunn» er ikke «formildende ved straffeutmålingen». Hun kom til Norge sammen med ektemannen og barneflokken på seks som overføringsflyktninger. Familien kommer opprinnelig fra et afrikansk land.

Tre år etter ankomst Norge ble mor tiltalt for vold og psykiske krenkelser mot fire av barna fra familien kom til Norge og frem til at barna ble tatt hånd om av barnevernet året etter.

I en nylig avsagt dom sier Høyesterett at straffen skal være fengsel i underkant av ett år og seks måneder. Mor er dømt for å ha slått, truet og ydmyket fire av sine barn, over en periode på knapt to år, slik at de fikk psykiske skader.

LES MER – Vold mot barn bagatelliseres