Norges høyeste domstol har talt: Domfeltes «kulturelle bakgrunn» er ikke «formildende ved straffeutmålingen». Hun kom til Norge sammen med ektemannen og barneflokken på seks som overføringsflyktninger. Familien kommer opprinnelig fra et afrikansk land.