Etter at regjeringen i april 2014 endret politiloven slik at kommunale tiggeforbud ble mulig, er det kun to kommuner som har eller har hatt forbud. Arendal vedtok et forbud som de senere har opphevet.