NLM trossamfunn ble vedtatt opprettet under organisasjonens generalforsamling sist sommer og ble en formalitet noen måneder senere. Den første av lederne som meldte seg inn var hovedstyrets nestformann, Håvard Måseide.