VID (Vitenskaplige høgskole) foretar nå en landsomfattende evaluering av samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene (SMM), som omfatter 950 av Den norske kirkes 1200 menigheter, elleve bispedømmer og sju misjonsorganisasjone, for å kartlegge hvordan misjon forstås og hvordan misjonsengasjementet kommer til uttrykk.