Anfin Skaaheim (76) har vært det ingen annen nordmenn har vært: Generalsekretær i tre forskjellige, kristne organisasjoner: Student- og skoleungdomslaget, Indremisjonsselskapet og Normisjon.