Stiftelsessynet åpnet sak mot Misjonen Jesus Leger etter at VG i fjor avslørte at den hadde hatt millioninntekter på å selge bønn for syke gjennom telefon, og ved å samle inn penger til ikke-eksisterende nødhjelpsprosjekter.

Nå har Stiftelsessynet konkludert i en rapport. Der kommer de frem til at Pedersens stiftelse har gitt for dårlig informasjon til giverne sine.

– Styret har ikke vært tilstrekkelig bevisst ansvaret med å sikre at informasjonen de gir ut til giverne samsvarer med det de faktisk utøver. Det er klart at det er alvorlig, og det er viktig at det er samsvar mellom informasjonen de gir ut og at giverne kan feste sin lit til at pengene de gir går til det formålet som stiftelsen har formidlet å utføre, sier May Helen Vik i Stiftelsestilsynet til VG.

Skal ha hatt personlig interesse

Stiftelsestilsynets rapport skriver at den største overføringen fra Misjon Jesus Leger har gått til misjonsorganisasjonen Jesus Heals Ministries Society. Her peker tilsynet på habilitetsproblematikk.

– Svein-Magne Pedersen er jo både oppretter og styreleder i Misjonen Jesus Leger. Han har egne roller i denne kanadiske organisasjonen, og han er nærstående familiemedlem til andre som har roller. Når man sitter så tett på, og i noen tilfeller på begge sider av bordet, vil det stille enda større krav til styret, uttaler May Helen Vik til VG.

Pedersen og hans kone skal ha vært til stede under behandling av saker både de og deres nære familie kan ha personlig eller økonomisk interesse i.

Tilsynet sier Misjonen Jesus Leger nå skal forbedre rutinene for inhabilitetsspørsmål, og fremlegge disse for Stiftelsestilsynet. Misjonen Jesus Leger skal også bedre rutinene som sikrer at pengeoverføringer til internasjonale samarbeidspartnere havner der de skal.

Skal få bedre rutiner

Til tross for kritikken, vil ikke Stiftelsestilsynet avsette styret i Misjonen Jesus Leger.

Tilsynet mener nemlig at aktivitetene som har blitt støttet i blant annet India og Canada faller innenfor Misjonen Jesus Legers formål, selv om informasjonen til giverne har vært mangelfull til tider.

Stiftelsestilsynet påpeker også at informasjonen om bygging av barnehjem i India ble rettet opp i 2018 etter VGs avsløringer. De mener likevel styret må rette opp annen informasjon.

Og styret får altså bli sittende.

– Et hovedhensyn bak stiftelsesloven og våre tilsyn er å trygge stiftelsene, og her har vi lagt vekt på at stiftelsen og styret har signalisert at de vil ta ansvaret sitt. De har allerede satt i gang og utført en del rettinger vi har pekt på underveis i tilsynet, og andre rutiner er opplyst å være under arbeid, sier May Helen Vik til VG.

VG oppgir at de ikke har fått kontakt med Svein-Magne Pedersen. Hans kone, Solveig Pedersen, som også er styremedlem i Misjon Jesus Leger, uttaler imidlertid at de ikke har noen kommentar til rapporten, men at de tar den til etterretning. Misjon Jesus Leger har foreløpig ikke besvart Vårt Lands henvendelse om saken.

 

LES MER OM SAKEN: 

• Predikant med millionunderskudd – skylder på VG

• Mirakelpredikant hevder politiet ba om forbønn

• Den ene mirakelpredikanten etterforskes. Den andre ikke.