Kulturdepartementet lyste i mars i år ut tilskudd til «dialog og tiltak som kan bidra til en offentlig samtale om tros- og livssynspolitikk». Nå er det klart hvilke prosjekter som får sin del av de tre millionene som deles ut.