Menighetsfakultetet startet med 14 studenter i 1908. MF er i dag hovedleverandør av prester til Den norske kirke, og utdanner også lektorer, diakoner og kateketer og har et studietilbud innenfor feltet religion og samfunn. MF tilbyr også utdanning i samarbeid med metodister, pinsevenner og katolikker.