John W. Kaufman, førsteamanuensis i teologihistorie ved MF vitenskapelig høyskole, kritiserer i et intervju publisert på MFs nettsted de som viser til «de første kristne» eller «Bibelen har alltid ment» for å begrunne sine standpunkt. Han går ut mot de som mener at de selv har et «klassisk» teologisk syn.