Kristelig Folkeparti legger i dag frem sitt alternative statsbudsjett.